کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ بر ارسال تحقیقات گسترده در علوم مختلف همچون عصب شناسی و روانشناسی و روانشناسی کاربردی به نگارش در آمده است .

چارلز داهیگ با تعریف داستان هایی بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثبات میکند که اگر یک عادت رو به قسمت های تشکیل دهنده اش تقسیم کرد ، میتوان آن عادت را تغییر داد .

به نظر وی یک عادت از ۳ قسمت تشکیل شده است :

۱- محرک اولیه

۲- انجام یک کار روتین

۳- پاداش


وی همچین در این کتاب در مورد تغییر عادات نیز صحبت کرده است . این کتاب یکی از کتاب های پرفروش در حوزه روانشناسی موفقیت در سال ۲۰۱۲ و جز برترین ها از نگاه نشریه نیویورک تایمز بوده است . پیشنهاد میکنم این کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.