اگر مراقب نباشیم ، #آمیگدال ( بخشی اولیه از مغز ) به راحتی میتواند اوضاع را به دست بگیرد .

نقش آمیگدال این است که مرتبا محیط را بررسی کند یا تغییراتی را دنبال کند. هر چیز جدید که جلو چشم بیاید ارزش توجه کامل ما را دارد ( حداقل برای مدت کوتاه ) .

هر وقت چیز جدیدی میبنیم ، مغز کمی #دوپامین ترشح میکند .

هورمونی که باعث احساسات خوشایند میشود . افزایش ناگهانی دوپامین به شدت اعتیاد آور است .

در واقع ترشح دوپامین مساوی است با خشنودی های آنی و بالعکس !

این اقا سعید داستان هر چی توجه کرده به مطالب جدید ، به صورت ناخودآگاه توجهش جلب شده و این حس خوشایندی رو تجربه کرده که به ترشح دوپامین منجر شده!

این چرخه بطور طبیعی در همه انسان ها وجود دارد ولی باید آن را کنترل کرد !

محققان در یک کشور پیشرفته طی تحقیقاتی اعلام کردند :

یک فرد معمولی روزی ۴۶ بار به گوشی هوشمندش نگاه میکند .

البته تحقیقات دیگری نیز هست که این آمار را بیشتر هم نشان میدهد.

در واقع وجود محرک هایی که ذهن ما رو به تله میندازن باعث میشه که این چرخه ترشح دوپامین و احساس خشنودی تکرار بشه

نتیجه و سوال :

چطور محرک هایی از پیش تعیین شده بسازیم ؟ چطور ذهن خودمان رو به تله بندازیم؟