وزیر آموزش و پرورش: تاثیر حداقل ۳۰ درصدی معدل بر روی کنکور ۹۸ قطعی است . / ایرنا