امروز ۷ بهمن ماه است و حدود ۵ ماه و ۸ روز تا کنکور سراسری ۹۷ باقیست .

مسافت های بزرگ با قدم های کوچک شروع میشوند.

قدم های کوچک ولی پیوسته !

بقول شاعر که میگه :

رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود


نا امید نشید بچه ها ، بعضی ها این چند ماه آخر نا امید میشن و یا انرژی شون رو از دست میدن و آخر به هیچی نمیرسن

و بعضی ها هم تو این روز ها استارت میزنن و آخر به نتیجه دلخواهشان می رسند.